Động lực thúc đẩy để tạo trang website này là gì?


Khá đơn giản - sự bày tỏ của Katheria Reiche từ buổi tiệc người Đức CDU, một trong những sự bày tỏ cuối cùng với người Đức nổi tiếng Anchorman Guenther Jauch, như cô ấy đã nói rằng đồng tính luyến ái là một phần của "Rechtsrandgebiet" ( như một vùng khách trọ), cứ như tất cả những thiểu số khác!

 

Theo Tôi nó là một sự phân biệt đến tất cả những thiểu số - và đó là tại sao Tôi đã tạo nên website "Rechtsrandgebiet" để mà bày tỏ sự phản kháng của tôi trên trang cá nhân Facebook của cô ấy. kèm theo đây Tôi rõ ràng tuyên bố rằng Tôi sẽ sử dụng với biệt danh của tôi "Rechtsrandgebiet" trong không có lối đi "cánh hữu" chính trị Bohnsdorfs - không nữa và không ít hơn!

 

Tôi bằng cách này lặp lại ở đây đó là biệt danh của tôi "Rechtsrandgebiet" không có gì để làm với viễn cảnh chính trị, nhưng khá hơn bằng thuyết phục người phụ nữ Katherina Reiche, đồng tình luyến ái với khóa học này như " những thiểu số hèn hạ " họ không có quyền để mong đợi! cuộc bầu cử năm nay ở Đức sẽ rất kịch tính. Tôi sẽ đi với môt bộ ba màu hồng để bầu cử đến sự bày tỏ sự phản kháng của tôi như sự phân biệt thiểu số!

 

Hiện tại ở đây video của tôi rõ ràng như thế nào đến cô Reiche nhin như trang chủ.

 

Vì vậy - và những ai chưa hiểu nghĩa cá nhân đến biệt danh "Rechtsrandgebiet" ở tất cả, Tôi đề nghị -> " nếu bạn không có ý kiến - cứ im lặng lai"


dịch từ Kim Anh Tran